АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА  
 

Начало
За нас
Дейността на кантората
Публикации

 

За контакти
 

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,

Tel:+359 2 981 32 88,
GSM: +359 888 695 234
email: k.bobeva@abv.bg

 


Начало  

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА е основана през 1997г.

Кантората извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наследствено/, облигационното и административното право. Правните услуги които предоставяме са на изключително професионално ниво. Подходът към проблемите на всеки клиент е индивидуален. Кантората гарантира лоялност и сигурност...
прочетете пълният текст »

 

Дейността на кантората  

 

Дейността ни включва текущо правно обслужване, анализ на правното състояние на търговско дружество и правна защита пред съдебни органи и особени юрисдикции

• ТЕКУЩО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
То има за цел да разрешава ежедневни правни проблеми и въпроси, които възникват в процеса на дейност на едно юридическо лице...

• АНАЛИЗ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
Структурата на правния анализ включва фактологична, коментарна и документална част...

• ПРАВНА ЗАЩИТА ПРЕД СЪДЕБНИ ОРГАНИ И ОСОБЕНИ ЮРИСДИКЦИИ
Подготовката и осъществяването на правна защита пред съдебни и други държавни органи е дейност изискваща значителна по обем работа...

прочетете пълният текст »

 

Публикации

 

Сп. “Търговско право” кн.2/2000г.
Новият правен режим регламентиращ дейността на обменните бюра и финансовите къщи

Сп. “Търговско право” кн.3/2000г.
Собственост и ползване на водите и водостопанските системи и съоръжения според новия закон за водите

Сп. “Търговско право” кн.4/2000г.
Някои особености на новия правен режим регламентиращ дейността на инвестиционните посредници

Сп. “Търговско право” кн.6/2000г.
Правен режим на ипотечните облигации

прочетете пълният текст »

 

 

  Сфери на дейност
· Търговско право
· Вещно право
· Облигационно право
· Интелектуалната собственост
· Административно право
· Семейно и наследствено право
· Данъчно право
· Трудово и осигурително право


начало | назад | горе
Copyright © 1997 -2008. КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА. Всички права запазени.