АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА  
 

Начало
За нас
Дейността на кантората
Публикации

 

За контакти
 

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,

Tel:+359 2 981 32 88,
GSM: +359 888 695 234
email: k.bobeva@abv.bg

 


За нас  

 

Кристина Венцеславова Бобева - Тенева адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Завършила е висше юридическо – СУ “св. Климент Охридски”.

Хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” катедра гражданско правни науки.

Владее английски и руски език.

АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА е основана през 1997г.

Кантората извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наследствено/, облигационното и административното право.

Правните услуги които предоставяме са на изключително професионално ниво.

Подходът към проблемите на всеки клиент е индимидуален. Кантората гарантира лоялност и сигурност

 

 

  Сфери на дейност
· Търговско право
· Вещно право
· Облигационно право
· Интелектуалната собственост
· Административно право
· Семейно и наследствено право
· Данъчно право
· Трудово и осигурително право

начало | назад | горе
Copyright © 1997 -2008. КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА. Всички права запазени.