АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА  
 

Начало
За нас
Дейността на кантората
Публикации

 

За контакти
 

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,

Tel:+359 2 981 32 88,
GSM: +359 888 695 234
email: k.bobeva@abv.bg

 


Дейности на кантората  

 

Семейно и наследствено

Правни консултации във връзка с семейни и наследствени проблеми;

Процесуално представителство по граждански дела:

  1. развод;

  2. осиновяване /вписване в съответните регистри за осиновяване и процесуално представителство/ ;

  3. родителски права;

  4. делба на наследствен имот;

  5. искове за запазена част;

  6. оспорване на завещание.

 

.

 

 

  Сфери на дейност
· Търговско право
· Вещно право
· Облигационно право
· Интелектуалната собственост
· Административно право
· Семейно и наследствено право
· Данъчно право
· Трудово и осигурително право


начало | назад | горе
Copyright © 1997 -2008. КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА. Всички права запазени.