АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА  
 

Начало
За нас
Дейността на кантората
Публикации

 

За контакти
 

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,

Tel:+359 2 981 32 88,
GSM: +359 888 695 234
email: k.bobeva@abv.bg

 


Дейности на кантората  

 

Интелектуалната собственост

Подготовка на проектодоговори, свързани със създаването, използването и/или разпореждането с авторски и сродни на тях праваподготовка на проектодоговори, свързани със създаването, използването и/или разпореждането с права върху патентовани продукти и търговски марки представителство пред Патентно ведомство на Република България във връзка с регистрацията на марки (търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), географски означения (наименование за произход и географско указание), патентоспособни изобретения и полезни моделипредставителство пред Министерството на културата във връзка с регистрацията на артистични групи и на музикални произведения представителство пред Министерството на икономиката във връзка с лицензирането на производители на компактдискове, както и на производители на матрици (стампери) за производство на компактдискове извънсъдебна и съдебна защита на правата върху интелектуална собственост Съд и Арбитраж изготвяне на пълната документация по завеждането и воденето на искови, обезпечителни, изпълнителни, охранителни, арбитражни и други производства процесуално представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи съдействие при признаване и допускане до изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища на територията на Република България посредничество при извънсъдебно решаване на спорове (медиация и арбитраж).

.

 

 

  Сфери на дейност
· Търговско право
· Вещно право
· Облигационно право
· Интелектуалната собственост
· Административно право
· Семейно и наследствено право
· Данъчно право
· Трудово и осигурително право


начало | назад | горе
Copyright © 1997 -2008. КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА. Всички права запазени.